Koulutukset

Ferob Oy – Rautainen robottiosaaja

Robottijärjestelmien Koulutuspalvelut

Koulutus takaa robottien tehokkaan käytön.
Pidämme robottikoulutuksia osana järjestelmätoimituksia sekä erikseen asiakaskohtaisesti räätälöityinä kokonaisuuksina.

Robottijärjestelmien Koulutuspalvelut

Koulutusta
KUKA, OTC ja Nachi-roboteille

Tarjoamme robottikoulutusta seuraaville robottimerkeille ja ohjauksille:

  • KUKA
  • OTC
  • Nachi

KUKA-roboteille voimme tarjota koulutusta myös KUKA Collegessa, KUKA:n robottikoulutusohjelman mukaisilla kursseilla. Tällöin koulutuksen järjestäjänä toimii KUKA Nordic Ab Turussa.

Koulutuksen sisältö ja kohderyhmät

Periaatteenamme on, että koulutuspäivän sisältö räätälöidään aina kohderyhmän ja osallistujien robottikokemuksen mukaan.

Pääperiaatteemme robotteihin liittyvissä koulutuksissa on ”learning by doing” eli ”tekemällä oppii”, joten koulutuksemme ovat varsin käytännönläheisiä ja sisältävät paljon robotilla työskentelyä.

Järjestämme robottikoulutuksia tyypillisesti robotin käytöstä vastaaville henkilöille eli nykyisille tai tuleville robottioperaattoreille. Monesti koulutusta on hyvä pitää myös muille henkilöille, joiden työtehtävät liittyvät läheisesti robottiin.

Koulutus koostuu tyypillisesti seuraavista aiheista:

  • Robottijärjestelmän perusteet, peruskäyttö ja ohjelmoinnin alkeet
  • Robotin ohjelmointi ja käyttö, edistyneemmille osaajille
  • Sovelluskohtainen ohjelmointi ja ominaisuudet (hitsaus/kappaleenkäsittely)
  • Ohjelmointi (robottikieli/logiikka)
  • Ylläpito- ja huoltokoulutus

Pidämme lisäksi täysin asiakas- ja tapauskohtaisesti suunniteltuja robottikoulutuksia.

Kokemuksemme mukaan koulutuspäivästä saadaan paras teho ja hyöty irti, kun osallistujia on 1-5 henkilöä. Koulutus toteutetaan joko Ferobin tiloissa Ulvilassa tai asiakkaalla olemassa olevalla robotilla.

Tilaa robottokoulutus, Soita: 0102 923 920

Koulutuspäivän sisältö räätälöidään aina kohderyhmän ja osallistujien robottikokemuksen mukaan.